Koje usluge nudite u vašoj ordinaciji?

Nudimo širok spektar usluga u raznim područjima dentalne medicine, uključujući rendgensku dijagnostiku, estetsku stomatologiju, dentalne implantate, dentalnu protetiku, opću i restaurativnu stomatologiju, endodonciju, oralnu kirurgiju, ortodonciju, izbjeljivanje zuba, dječju stomatologiju i parodontologiju.